Άδεια Σωματοφύλακα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ευκαιρίες εργασίας, η εκπαίδευση και οι διαδικασίες έκδοσης

 Σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού, αναλύσαμε τόσο τη βασική άδεια του Door Supervisor, όσο και την άδεια του CCTV Operator στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το τεύχος θα αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την έκδοση άδειας του Close Protection Officer (CPO).

 Του Βασίλη Σωτηρόπουλου

President and CEO – Spartan Elite Security Ltd
www.spartanelitesecurity.co.uk

Για να εργαστεί κάποιος/κάποια στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προσωπικός συνοδός ασφαλείας, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας – CPO Licence από την Βρετανική Αρχή SIA που είναι ο αρμόδιος φορέας για τις όλες τις άδειες προσωπικού ασφαλείας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να γίνει σαφές, πως ότι πιστοποιήσεις εκπαιδεύσεων συνοδού ασφαλείας και άδειες συνοδού ασφαλείας από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΠΑ, Ισραήλ, κτλ.) δεν γίνονται αποδεκτές ως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και υπάρχουν αυστηρές ποινές από το νόμο σε περίπτωση που κάποιος εργάζεται χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Βεβαίως, οποιαδήποτε πιστοποίηση και συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις /σεμινάρια είναι καλό να υπάρχει και δίνει περισσότερη βαρύτητα στο βιογραφικό. Να διευκρινιστεί επίσης, ότι η άδεια οπλοφορίας για συνοδό ασφαλείας δεν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Άδειες οπλοφορίας εκδίδονται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα στους συνοδούς ασφαλείας των μελών της βασιλικής οικογένειας, στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ,Ισραήλ κτλ).
Ένας αδειούχος CPO μπορεί να εργαστεί:

  • Σε συνοδευτικές ομάδες ασφαλείας
  • Σε εξειδικευμένες φυλάξεις ως μέλος της Residential Security Team (RST). Σε οικία ή προσωρινή διαμονή επισήμου όπως Ξενοδοχείο, Θαλαμηγό κ.ά.
  • Ως μέλος Asset Protection Team. Σε φυλάξεις για παράδειγμα έργων τέχνης, κοσμημάτων, σε αντίκες, συλλογές πολύτιμών λίθων κ.ά.
  • Σε υψηλού προφίλ εκδηλώσεις
  • Οπουδήποτε κριθεί απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού ασφαλείας

Λόγω του ότι η εύρεση εργασίας ως CP, είναι όπως και στις περισσότερες χώρες δύσκολη, οι αδειούχοι CP μπορούν παράλληλα να εργαστούν σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στατικού φρουρού – security guard, αλλά και Door Supervisor. Μπορούν επομένως να εργαστούν σε όλο το φάσμα που μπορεί να καλύψει η άδεια του Door Supervisor.Δεν μπορούν όμως να αναλάβουν καθήκοντα CCTV Operator για τους λόγους που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο τεύχος.

Οι αμοιβές του CPO ξεκινούν από τις 15 λίρες την ώρα και μπορεί να φτάσουν πάνω από 30 λίρες την ώρα,ανάλογα με το προφίλ του επισήμου. Οι βάρδιες σε γενικές γραμμές είναι 12 ώρες και ο μέσος όρος των αποδοχών οι 200 λίρες – πάντα ανάλογα με το προφίλ της δουλειάς.
Ο CPO σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις προσλαμβάνεται ως αυτοαπασχολούμενος (self employed) και υπογράφεται το ανάλογο συμβόλαιο με τον εργολάβο που μπορεί να είναι εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας ή άλλο άτομο (Sole Trader /Self Employed). Το συμβόλαιο μπορεί να είναι για μια δουλειά μιας μέρας/κάποιων ωρών ή και παραπάνω ανάλογα τον εργολάβο.
Εταιρείες που να παρέχουν μόνιμη απασχόληση σε συνοδείες επισήμων είναι πολύ σπάνιο.
Σε επόμενο άρθρο θα αναλυθεί το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, η ιδιωτική ασφάλιση καθώς και οι νομικές παράμετροι/όροι που πρέπει να εμπεριέχονται στο συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών προσωπικού συνοδού ασφαλείας.

Διαδικασία έκδοσης άδειας σωματοφύλακα (CPO)
Η διαδικασία για την έκδοση της άδειας CPO περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η συμμετοχή στην εκπαίδευση (θεωρία και πράξη) και το δεύτερο στάδιο είναι η αίτηση για την έκδοση της άδειας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετοικήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας πάνω στο επάγγελμα του σωματοφύλακα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το εξειδικευμένο τμήμα των συμβούλων καριέρας της Spartan Elite Security Ltd.

1ο Στάδιο – Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει εν συνεχεία να κάνει μια έρευνα πάνω στις εταιρείες που προσφέρουν την εκπαίδευση για την έκδοση της άδειας. Αμέσως μετά την επιλογή της εταιρείας για την εκπαίδευση πρέπει να προπληρωθεί η συμμετοχή στην εκπαίδευση. Το κόστος κυμαίνεται από 1500 λίρες έως και 3000 λίρες. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 14 έως 17 μέρες (συνεχόμενες). Γίνεται και εκπαίδευση πάνω σε όπλα και ασκήσεις με πυρά τις τελευταίες συνήθως ημέρες. Επίσης γίνεται και τριήμερη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

Εκπαίδευση – Όπως και στις προηγούμενες άδειες προσωπικού ασφαλείας, γίνεται την πρώτη μέρα ένα σύντομο τεστ για το επίπεδο των Αγγλικών του εκπαιδευόμενου ώστε να κριθεί από τους υπεύθυνους εισηγητές η συμμετοχή ή μη του εκπαιδευόμενου. Θα ζητηθούν 2 αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας του εκπαιδευόμενου, όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και η SIA καθώς και το διαβατήριό του. Η Ελληνική ταυτότητα δεν γίνεται αποδεκτή σε καμία περίπτωση. Υπάρχει αναλυτικά στην ιστοσελίδα της SIA ποιά έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά διεύθυνσης και ταυτοποίησης εκπαιδευόμενου.

Διδακτέα Ύλη-Χωρίζεται σε τρείς ενότητες – Στην πρώτη ενότητα γίνεται εισαγωγή στην SIA και στην εργασία ως συνοδός ασφαλείας (νομοθετικό πλαίσιο, ορισμοί, ορολογίες, πεζοί σχηματισμοί, οχήματα, κ.ά.).
Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνεται το επιχειρησιακό καθεαυτού κομμάτι – θα ανατεθεί μια συνοδεία ασφαλείας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν σαν ομάδα που ο καθένας θα έχει το ρόλο του, να εκπονήσουν ολόκληρο τον σχεδιασμό της αποστολής γραπτώς (ανάλυση δρομολογίων, check lists, προπομποί, πεζοί σχηματισμοί, καθορισμός των οδηγών των οχημάτων, μέρος που θα επιβιβαστεί/αποβιβαστεί ο επίσημος, κτλ.) και εν συνεχεία θα γίνει στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχειρησιακή εντολή είναι: H παραλαβή επισήμου από το πλησιέστερο αεροδρόμιο – η ασφαλή μετάβαση στο ξενοδοχείο-σε αναμονή εντολής για επίσκεψη ή όχι στο κέντρο της πόλης-επιστροφή στο ξενοδοχείο-τέλος επιχειρησιακής εντολής.
Στην τρίτη ενότητα διδάσκονται τεχνικές σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης όπου πρέπει να γίνει άμεση αποχώρηση του επισήμου από τον χώρο καθώς και τεχνικές αυτοάμυνας.
Την τελευταία μέρα της εκπαίδευσης ακολουθούν 3 τεστ πολλαπλής επιλογής πάνω στην διδακτέα ύλη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε 15-20 εργάσιμες ημέρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2ο Στάδιο – Ο κάθε επιτυχών ξεκινάει την διαδικασία για την έκδοση της άδειας. Μέσω ταχυδρομείου θα λάβει το πιστοποιητικό με τίτλο: “Level 3 Certificate for Working as a Close Protection Operative within the Private Security Industry”. Επίσης και το πιστοποιητικό για τις πρώτες βοήθειες: ‘’First Aid Level 3 Certificate’’.

Ο υπογράφων του άρθρου ως της RST για την Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου της Αγγελίας τον Ιούνιο του 2018 πριν την τελική φάση του Μουντιάλ.

Εν συνεχεία, ανοίγει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της SIA και συμπληρώνει την αίτηση για την άδεια. Στο τέλος της αίτησης θα του αποσταλεί ένας αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο καλείται να μεταβεί στο πλησιέστερο ταχυδρομείο για την καταβολή του κομίστρου των 220 λιρών για την έκδοση της άδειας. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι ήδη κάτοχος αδείας Door Supervisor ή CCTV Operator τότε υπάρχει έκπτωση από την SIA και το κόμιστρο θα είναι 110 λίρες. Στο ταχυδρομείο θα ζητηθεί το διαβατήριο και θα ληφθεί εκεί η φωτογραφία για την άδεια. Να σημειωθεί ότι αμέσως μετά θα ζητηθεί από τη SIA να στείλει ταχυδρομικά το ποινικό του μητρώο μεταφρασμένο με επίσημη μετάφραση, το οποίο η SIA θα του το επιστρέψει εντός ολίγων ημερών στη διεύθυνση διαμονής του. Στην περίπτωση πάλι που ο επιτυχών είναι κάτοχος και άλλης άδειας SIA, όταν του ζητηθεί το ποινικό μητρώο ,αρκεί να ενημερώσει τη SIA μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας στον προσωπικό του λογαριασμό. Σε διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο λιγότερο των 5 ετών, ζητείται από την SIA το ποινικό μητρώο από την προηγούμενη χώρα διαμονής. Σε περίπου 4 έως 6 εβδομάδες η SIA θα στείλει ταχυδρομικώς την άδεια Close Protection η οποία ανά 3 έτη ανανεώνεται.

ΠΗΓΗ …securitymanager

Περί admin 127 Άρθρα
CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) Volunteer Fire Brigade N. Voutzas - Provalinthos Volunteer Association Greek Navy Seals Member INSTITUTE MANAGEMENT OF MANMADE & NATURAL DISASTERS

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*