ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Νομικά πρόσωπα είναι ενώσεις προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν έναν ορισμένο κοινό σκοπό κι είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Έχουν ορισμένη οργάνωση, διοίκηση κι εκπροσώπους.

Όπως και τα φυσικά πρόσωπα έτσι και τα νομικά, έχουν ιδιότητες που τους δίνουν ταυτότητα. Έχουν επωνυμία (όνομα), ιθαγένεια και έδρα (κατοικία).

Δεν μπορεί να υπάρξει νομικό πρόσωπο χωρίς επωνυμία, δηλ. χωρίς όνομα. Η επωνυμία του νομικού προσώπου προστατεύεται όπως και το όνομα του φυσικού προσώπου.

Όταν μιλάμε για ιθαγένεια του νομικού προσώπου, εννοούμε ότι μπορεί να θεωρηθεί ελληνικό ή ξένο. Ελληνικό νομικό πρόσωπο είναι αυτό που έχει έδρα τη χώρα μας.

Έδρα είναι η κατοικία του.

Τις μορφές που μπορούν να πάρουν τα νομικά πρόσωπα τις καθορίζει ο νόμος. Στον Αστικό μας Κώδικα προβλέπονται τα εξής νομικά πρόσωπα: 1. Σωματείο

2. Ίδρυμα

3. Ερανική επιτροπή

4. Αστική εταιρία και

5. Ενώσεις που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα

Σωματείο είναι η ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό, έχει νομική προσωπικότητα και για τη σύστασή του χρειάζεται δικαστική απόφαση (του πρωτοδικείου της έδρας του). Στο δικαστήριο καταθέτουμε τη συστατική πράξη με τα μέλη, το καταστατικό με την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διοίκηση, τους εκπροσώπους τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών του κλπ. Από τη στιγμή που το σωματείο μας γραφτεί σε ειδικό βιβλίο του πρωτοδικείου, αρχίζει να υπάρχει.

Ίδρυμα το οποίο δεν είναι ένωση προσώπων αλλά περιουσία ταγμένη σε έναν σκοπό κι έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Για να συσταθεί ένα ίδρυμα χρειάζεται διοικητική πράξη κι αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που εγκριθεί από τη διοίκηση η σύστασή του. Η ιδρυτική πράξη πρέπει να περιέχει το σκοπό του ιδρύματος, την περιουσία και τον οργανισμό του.

Ερανική επιτροπή είναι η ένωση 5 τουλάχιστον προσώπων που αποσκοπεί στη συ0000000000νγκέντρωση χρημάτων χάριν ορισμένου δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού κι έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με προεδρικό διάταγμα.

Αστική εταιρία είναι η ένωση δυο ή περισσοτέρων προσώπων που έχουν αμοιβαία υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό ιδίως οικονομικό.

Ενώσεις που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα, μοιάζουν με σωματεία και εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εταιρία μέχρι να μετατραπεί η ένωση σε σωματείο.

ΕΙΔΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τα ν.π. ιδιωτικού δικαίου δημιουργούνται από τους ιδιώτες και λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι φορείς κρατικής εξουσίας. Διακρίνονται σε νομικά πρόσωπα αστικού δικαίου (σωματεία, ιδρύματα, ερανικές επιτροπές και αστική εταιρία) και νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου (εμπορικές εταιρίες, π.χ. ανώνυμη, ομόρρυθμη κλπ.).

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ασκούν δημόσια εξουσία κι εκπληρώνουν δημόσιους σκοπούς, γι’ αυτό δημιουργούνται με νόμο, π.χ. Πανεπιστήμιο, οι ΟΤΑ, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι κ.α.

Πολλές φορές όμως και το ίδιο το κράτος ιδρύει ν.π. ιδιωτικού δικαίου τα οποία εκπληρώνουν κρατικούς σκοπούς αλλά ασχολούνται πιο πολύ με τη διοίκηση και τα οποία το Κράτος τα εποπτεύει, π.χ. ΚΕΜΕΑ. Αυτά τα νομικά πρόσωπα τα λέμε νομικά πρόσωπα μικτής φύσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *